SUNUŞ

Bismillahirrahmanirrahim.

Akademi 4Fakülte Eğitim Programları, AGD İstanbul Üniversite Komisyonumuzun her yıl düzenli olarak gerçekleştirmiş olduğu kapsamlı bir eğitim çalışmasıdır.
Bu yıl sekizincisini düzenleyecek olduğumuz Akademi 4Fakülte Eğitim Programı, bir “ilim mektebi” olma yolunda ilk günkü heyecanla ve azimle yoluna devam etmektedir.
İlim merkezli yürüttüğümüz bu programlar, öğrenci kardeşlerimizin yalnızca bilgisini arttırmaya yönelik değil, aynı zamanda tecrübesini de arttırmaya yöneliktir. Bizler, bilginin kişiye yük olmasını kabul etmiyoruz. Onun, kişiyi Rıza-i İlahi’ye götüren bir araç olmasını istiyoruz. Bu bağlamda Akademi 4Fakülte olarak şiarımız; “ilmin amele, fikrin harekete” dökülmesidir.
2016-2017 Eğitim yılımızda, bizlerden desteklerini esirgemeyen çok kıymetli hocalarımıza teşekkür eder, öğrenci kardeşlerimize muvaffakiyetler dileriz.

Gayret bizden, Tevfik Allah’tan…
Anadolu Gençlik Derneği
İstanbul Şubesi
Üniversite Komisyonu

GÜZ DÖNEMİ

AKAİD

Akaid, İslâm dininin temelidir. İslâm dinini bir yapı olarak düşündüğümüzde, bu yapının temelini akaid oluşturur. Nasıl ki, bir binanın temeli olmadan yükselmesi, ayakta durması, sarsıntılara dayanması mümkün değilse, Akaid ilmi olmadan da İslâm binasının yükselmesi, Müslümanın inancının sağlam olması mümkün değildir.
İnsanın hayata bakışı, dünya görüşü ve davranışlarının tümü inancıyla alâkalıdır. Bu yüzden Müslümanların ve Müslüman fert ve ailelerden meydana gelen İslâm toplumunun sağlam bir akîdesi olmalıdır.
Bu dersin yapılmasındaki amaç, çağlar boyunca bozulmadan devam eden, günümüze sağlam ve pak bir şekilde gelen, Allah’ın indirdiği ve Rasulü’nün bizlere ulaştırdığı Ehl-i Sünnet akidesi öğrenmektir.

 •  1. HAFTA: AKAİD’İN TARİFİ
 • 2.HAFTA: İTİKADİ MEZHEPLER
 • 3.HAFTA: İMAN NEDİR?
 • 4.HAFTA: ALLAH’IN VARLIĞININ DELİLLERİ
 • 5.HAFTA: ALLAH’IN SIFATLARI
 • 6.HAFTA: MELEKLERE İMAN
 • 7.HAFTA: KİTAPLARA İMAN
 • 8.HAFTA: PEYGAMBERLERE İMAN
 • 9.HAFTA: AHİRET GÜNÜNE İMAN
 • 10.HAFTA: KAZA VE KADERE İMAN

 

 PAZAR 10.00 | 10.50

KELİMELER VE KAVRAMLAR

Bir düşüncenin anlaşılmasını sağlayan şey, o düşüncenin mefhumları, yani kavramlarıdır.
Bu dersin yapılmasındaki amaç, zihin bulanıklığının en üst seviyeye çıktığı günümüzde Müslümanların tarih boyunca fikir dünyasını şekillendiren kavramların anlaşılmasını sağlamak ve bu kavramları hayatımıza yeniden hakim kılmaktır. Çünkü Müslümanca yaşamak İslamca düşünmeye bağlıdır.

 • 1.HAFTA: İMAN
 • 2.HAFTA: İSLAM-ŞERİAT
 • 3.HAFTA: İLİM
 • 4.HAFTA: İHLAS VE İHSAN
 • 5.HAFTA: TASAVVUF VE ZİKİR
 • 6.HAFTA: GÜZEL AHLAK ve NEFİS TERBİYESİ
 • 7.HAFTA: TEFEKKÜR
 • 8.HAFTA: CİHAD
 • 9.HAFTA: TEBLİĞ ve DAVET
 • 10.HAFTA: ŞEHADET

 

PAZAR 11.00 | 11.50

ÜMMET COĞRAFYASI VE ÇAĞDAŞ MÜSLÜMAN ÖNDERLER

Tarihin izdüşümü niteliğinde olan Hak-Batıl mücadelesi, ilk insandan bugüne kadar devam etmiş ve kıyamete kadar da devam edecek olan bir mücadeledir.
Bu mücadelenin galibi kimi zaman küfrün ve zulmün temsilcisi olan ‘Batıl’, kimi zaman da “Allah’ın ipine sımsıkı sarılan” ve “Allah’ın boyası ile boyanan” Müslümanların içinde bulunduğu ‘Hak’ olmuştur.
Son 200 yıl içerisinde geriye düşmüş bulunan Müslümanlar, “Hak geldi, Batıl zail oldu. Batıl yok olmaya mahkumdur.” ayeti ışığında yine de içerisinden çağına yön veren şahsiyetler çıkarmış ve mücadelesinden bir an olsun vazgeçmemişlerdir.
Bu dersin yapılmasındaki amaç, “Müslümanlar, bir binanın tuğlaları gibidir.” hadisi çerçevesince, unuttuğumuz ve gündemimizden çıkmış bulunan Ümmet Coğrafyalarını yeniden hatırlamak ve bu coğrafyaların, çağına iz bırakmış, ardından gelenlere yol olmuş ve bir ‘ekol’ konumuna gelmiş önderlerini ve hareketlerini tanımaktır.

 •  1.HAFTA:  İHVAN COĞRAFYASI VE HASAN  EL-BENNA
 • 2.HAFTA: ŞEHİTLER ÜLKESİ: BANGLADEŞ
 • 3.HAFTA: BATIDAKİ SON KALE BOSNA VE ALİYA
 • 4.HAFTA: MALCOLM X
 • 5.HAFTA: KAFKAS KARTALI: ŞEYH ŞAMİL
 • 6.HAFTA: FİLİSTİN CİHADI VE ŞEYH AHMET YASİN
 • 7.HAFTA: MORO DOSYASI
 • 8.HAFTA: AFGAN CİHADI
 • 9.HAFTA: II. ABDÜLHAMİT HAN  VE  İSLAM BİRLİĞİ
 • 10.HAFTA:  NECMETTİN ERBAKAN VE D-8

PAZAR 12.00 | 13.00

BAHAR DÖNEMİ

İLMİHAL

Kısaca “davranış bilgisi” demek olan ilmihal, Rabbine, kendine ve içinde yaşadığı toplum ve çevreye karşı sorumlulukları olan ve bunu yerine getirme gücüne sahip bulunan insanın, kendisinden beklenenleri yerine getirmesinde ona kılavuzluk etmeyi hedefleyen derli toplu bilgilerden ibarettir. Ferdî ve sosyal hayatı dinin emir ve önerilerine uygun şekilde yaşayabilmeyi mümkün kılan bir bilgilenmeye İslâm toplumlarında her dönem ihtiyaç olmuştur.
Müslümanların her konuda bilgi sahibi olmaları bir görevdir. Din konusunda bilgi ise, İlmihal (herkesin durumuna göre gerekli olan bilgiler) adını alarak en önemli yeri tutar. Her Müslümanın bağlı bulunduğu İslam dini konusunda yeterli bilgi sahibi olması bir borçtur. Edindiği bilgilerle de üzerine düşen dinî görevleri yerine getirmiş olacaktır.
Bu dersin yapılmasındaki amaç, bir Müslüman olarak hayatta bulunabileceğimiz çeşitli hallerde bilmemizin üzerimize farz olduğu bilgileri öğrenmektir.

 • 1.HAFTA: MÜKELLEF VE GÖREVLERİ
 • 2.HAFTA: TAHARET
 • 3.HAFTA: ABDEST
 • 4.HAFTA: GUSÜL
 • 5.HAFTA: NAMAZ
 • 6.HAFTA: CUMA NAMAZI
 • 7.HAFTA: ORUÇ
 • 8.HAFTA: ZEKAT
 • 9.HAFTA: İSLAM’DA AİLE
 • 10.HAFTA: FAİZ

PAZAR 10.00 | 10.50

PEYGAMBERLERİN TEVHİD MÜCADELESİ

“Peygamberlerin haberlerinden sana anlattığımız her şey senin gönlünü pekiştirmemizi sağlar. Sana bunlarla gelen, inananlara bir öğüt ve hatırlatmadır.”

(HUD-11)
Tevhid mücadelesi, insanların tarihi süreç içerisinde kademeli olarak keşfettiği bir tecrübe ve tercih değildir. O, ilk insan ve ilk peygamber olan Hz.Adem ile başlamış ve günümüze kadar gelmiş bir mücadeledir. Kıyamete kadar da baki kalacağından şüphe yoktur. Tarih boyunca insanların tevhid inancından uzaklaşmaları durumu söz konusu olduğunda, Allah yeniden ve yine tevhide çağırsınlar diye Peygamber göndermiştir. Dolayısıyla Peygamberlerin misyonu, tevhidi tebliğ ve tatbik etmektir.
Bu dersin yapılmasındaki amaç, Tevhid mücadelesinin kaleleri olan Peygamberlerin hayat ve mücadelelerini, mücadele usullerini öğrenmektir.

 • 1.HAFTA: ADEM (a.s.)
 • 2.HAFTA: NUH (a.s.)
 • 3.HAFTA: DAVUD (a.s.)
 • 4.HAFTA: İBRAHİM (a.s.)
 • 5.HAFTA: YUSUF (a.s.)
 • 6.HAFTA: EYYÜP (a.s.)
 • 7.HAFTA: MUSA (a.s.)
 • 8:HAFTA: İSA (a.s.)
 • 9.HAFTA: LUT (a.s.)
 • 10.HAFTA: MUHAMMED (a.s.)

 

PAZAR 11.00 | 11.50

BİR NESLİN ÖNCÜLERİ

İçinde bulunduğumuz Anadolu coğrafyası, tarih boyunca dünyanın odak noktası olmuş ve birçok mücadeleye şahitlik etmiştir. İçerisinden çağına yön veren nice önder şahsiyetler çıkarmıştır.
Genelde Ümmet Coğrafyamızın, özelde ülkemizin son yıllardaki en büyük sorunlarından birisi teoriğin pratiğe, ilmin amele, fikrin harekete dökülememesi sorunudur. Şükür ki, Rabbimiz coğrafyamızdan bizlere nice yolcuya yol olan, nice yolcunun yolunu aydınlatan dirayet, basiret ve feraset sahibi kimseler nasip etmiştir.
Bu dersin yapılmasındaki amaç, yaşadığımız coğrafyanın son yüzyıllarına iz bırakan ve bu yüzyılları şekillendiren mütefekkir, alim ve aksiyoner dava adamlarının fikir dünyalarını ve mücadelelerini tanımak ve öğrenmektir.

 • 1.HAFTA: MEHMET AKİF ERSOY
 • 2.HAFTA: MEHMET ZAHİD KOTKU
 • 3.HAFTA: BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ
 • 4.HAFTA: SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN
 • 5.HAFTA: MAHMUT SAMİ RAMAZANOĞLU
 • 6.HAFTA: NECİP FAZIL KISAKÜREK
 • 7.HAFTA: CAHİT ZARİFOĞLU
 • 8.HAFTA: MUHAMMED EMİN ER
 • 9.HAFTA: İSKİLİPLİ ATIF HOCA
 • 10.HAFTA: NECMETTİN ERBAKAN

PAZAR 12.00 | 13.00

 9 EKİM BAŞLANGIÇ

HER PAZAR

SAAT 10’DA

AGD İL BİNASI KONFERANS SALONU

Başvuru Formu:

Konferans Programlarımız erkeklere yöneliktir.

Not:

 • Derslere düzenli katılım zorunludur.
 • Eğitim programının dönem sonlarında sınavlar yapılacaktır.
 •  Dersler, aksi ilan edilmediği sürece, açıklanan dönemlik ders programlarına göre işlenecektir.